Privacy Policy

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Macron Store Mechelen, onderdeel van Cyanda. Door deze website te bezoeken en/of op deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van dit Privacy Statement. Een exemplaar van dit Privacy Statement is door middel van vermelding op de website aan u ter hand gesteld.

Inleiding
Bij bezoek aan deze website kan Macron Store Mechelen gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Macron Store Mechelen neemt uw privacy zeer serieus en zal deze gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Om online te bestellen dient u een geregistreerde bezoeker te zijn. U dient dus eerst een persoonlijk account aan te maken door de op deze website voorgeschreven procedure te volgen. Indien u een persoonlijk account aanmaakt, wordt gevraagd bepaalde gegevens over uzelf in te vullen, waaronder uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens.

Macron Store Mechelen verzamelt en verwerkt deze informatie in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op uw wensen. In het bijzonder is de verwerking van uw persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Macron Store Mechelen, het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. Indien u daarvoor uw toestemming hebt verleend kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u per e-mail te vragen naar uw ervaringen van het gebruik van de website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Ter uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Macron Store Mechelen verkoopt uw gegevens niet

Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Macron Store Mechelen, tenzij het verstrekken van de gegevens aan derden geschiedt in het kader van de gebruikmaking door Macron Store Mechelen van bepaalde voor haar door derden ontwikkelde applicaties ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel verstrekken aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, de belastingdienst, justitie en de politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via deze website via links kunnen worden bezocht.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor verlies en onjuiste of onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Macron Store Mechelen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Macron Store Mechelen. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Macron Store Mechelen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.